CiènciaLab 2019 / Campus de Vera (València)


Tallers del primer quadrimestre

(octubre, novembre i desembre)
Arquitectura


La ciutat que imagines. Taller d'arquitectura


Professorat: Nuria Matarredona. Dep. de Composició Arquitectònica

Aquest taller pretén despertar l'interès de l'alumnat per l'arquitectura i l'urbanisme, fent-lo conscient de la rellevància que té la forma de les ciutats on vivim en la manera de ser dels seus habitants.

Mitjançant la participació activa de l'alumnat en el disseny d'aquesta ciutat es persegueix contribuir a la formació de persones responsables i actives, capaces de canviar el seu entorn per a millorar el món en el qual viuen.

Amb una maqueta s'introdueixen conceptes com la geometria, l'escala, la proporció o l'ús racional de materials. El taller fomenta el treball en equip, desenvolupa la creativitat i potencia la capacitat de resoldre problemes.


UPV
UPV
UPV


Termografia infraroja


Termografia infraroja per a veure la calor. Taller d'energia


Professorat: Rafael Royo i Guillermo Vilariño. Dep. de Termodinàmica Aplicada

Mitjançant l'ús de càmeres termogràfiques infraroges portàtils es realitzaran activitats i demostracions pràctiques, entre les quals l'alumnat anirà rodant perquè puga experimentar i veure el principi de conservació de l'energia i les tres formes en què es pot transmetre la calor: conducció, convecció i radiació.

Una de les activitats consisteix a encendre assecadors en posició vertical i deixar surar pilotes de ping-pong, que queden atrapades pel flux d'aire al seu voltant. L'alumnat ha de mesurar amb una regla la diferència d'altura a la qual queda suspesa la pilota en usar aire fred o aire calent, per a la mateixa velocitat de l'assecador, i proposar-ne una hipòtesi.


UPV
UPV
UPV


Telèfons intel·ligents


Un laboratori a la butxaca. Taller d'experiments de física amb telèfons intel·ligents


Professorat: Juan Antonio Monsoriu i Juan Ángel Sans. Dep. de Física Aplicada

L'ús dels telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) està present en la vida quotidiana molt més enllà de la funció de realitzar telefonades. Cada vegada utilitzem més aplicacions (app), que ens permeten fer tasques fins fa poc impensables.

Moltes d'aquestes aplicacions es basen en l'ús precís i adequat de diferents sensors integrats en l'estructura del nostre mòbil. Hi ha, per tant, un alt grau de tecnologia que converteix els telèfons mòbils en una bona eina per a fer demostracions científiques.

En aquest taller es proposen alguns experiments senzills de física i tecnologia que es desenvoluparan amb els sensors més comuns que trobem en els nostres mòbils. Per exemple, a través d'aquests sensors, podrem veure com compta els passos el nostre telèfon o què permet convertir-lo en una brúixola, o com fotografiar el món microscòpic transformant de forma molt senzilla el mòbil en una càmera macro.
http://smartphysics.webs.upv.es


UPV
UPV
UPV


Robòtica


Prèn jugant amb robots. Taller de robòtica


Professorat: Leopoldo Armesto. Dep. d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Programa divertits robots educatius per a fer-los caminar, moure's i ballar. Crea expressions de colors, sons, detecta obstacles i controla'ls amb el mòbil de forma senzilla.

Aquests robots han sigut creats per Professorat i alumnes de la ETSID (UPV), amb el propòsit de desenvolupar solucions de robòtica educativa que s'utilitzen en centres educatius. Estan basats en Arduino i l'eina de programació és senzilla d'usar, la qual cosa et permetrà aconseguir uns resultats molt vistosos en poc temps.

Descobreix el fascinant món de la robòtica a través d'aquests xicotets “joguets” i veuràs el divertit que és aprendre amb ells.


UPV
UPV
UPV


Restauració


Viu l'experiència de restaurar. Taller de restauració


Professorat: Antonia Zalbidea. Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

La conservació d'una obra pot ser preventiva, és a dir, una acció indirecta (control de condicions ambientals, etc.) o curativa: acció directa que té com a objectiu detenir els processos de deterioració o reforçar les estructures (desinsectació, fixació...). I a banda de la conservació hi ha la restauració, que és una acció directa que té com a objectiu facilitar l'apreciació, la comprensió i l'ús (neteja, reintegració...).

Durant el taller, els alumnes tindran l'oportunitat de restaurar una làmina amb aquarel·les tot emplenant-ne els espais en blanc, i intentant deixar-la molt semblant a l'original. També podran comprovar el dany que fan els insectes en diferents materials, com per exemple el corc en la fusta.


UPV
UPV
UPV


Criptografia


Alan Turing i la màquina Enigma. Taller de criptografia


Professorat: Xavier Molero i Álvaro Doménech. Dep. d'Informàtica de Sistemes i Computadors

El taller pretén conscienciar l'alumnat de la importància de preservar la privadesa en Internet davant persones desconegudes, i una de les tècniques bàsiques és encriptar els missatges enviats.

Al llarg de la història s'han dissenyat moltes tècniques criptogràfiques. L'objectiu del taller és que l'alumnat experimente amb tècniques bàsiques d'encriptació de missatges. En aquest sentit, es donen a conèixer les figures de Leon Battista Alberti i d'Alan Turing.

La part central del taller està dedicada al matemàtic i pioner informàtic Alan Turing i el seu paper en la ruptura de la codificació de la màquina Enigma, dispositiu utilitzat per l'exèrcit alemany durant la II Guerra Mundial. La màquina Enigma era un dispositiu electromecànic que usava un complex xifratge polialfabètic basat en rotors. L’alumnat haurà de desxifrar un missatge real enviat per l'exèrcit alemany durant la guerra.


UPV
UPV
UPV
Mecatrònica


Construeix el teu robot explorador. Taller de mecatrònica


Professorat: Ángel Valera, Carlos Ricolfe, Antonio J. Sánchez i Marina Vallés. Dep. d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Què és la mecatrònica? És la mecànica + l'electrònica. Què és la mecànica? L'automatització dels processos (revolució industrial). I què és l'electrònica? L'automatització del processament de dades (revolució informàtica) On podem trobar la mecatrònica? Per exemple, a casa nostra: en ventiladors, aixetes, llavadores, forns, neveres... i també als cotxes.

A través dels sistemes d'actuació, de sensorització i de control més els actuadors elèctrics, els alumnes han de dissenyar i programar un robot mòbil de Lego. L'objectiu és que el robot explorador siga capaç de fer moviments simples, com ara trajectòries quadrades o rectangulars, girs, etc., a fi d'eixir (en el menor temps possible) d'un laberint.


UPV
UPV
UPV


Arduino


Programa-ho tu. Taller de programació d'Arduino


Professorat: Francisco José Martínez i Pablo Beneit. Dep. de Comunicacions

L'objectiu d'aquest taller és que l'alumnat aprenga els esquemes bàsics de programació d'Arduino i interactue amb perifèrics que es troben al voltant del dispositiu a programar. D'aquesta forma, coneixerà com funciona un dispositiu electrònic programable, i com controla els subsistemes que es comuniquen directament amb els humans i amb subsistemes electromecànics. La intenció és fer reflexionar a l'alumnat sobre com pot funcionar des d'una màquina de venda automàtica que subministre refrescos o aperitius, fins a un cotxe o un avió de joguet radiocontrolat o un robot senzill.

La plataforma lliure maquinari/programari escollida sobre la qual s’experimentarà és Arduino, i els perifèrics van des de botons, potenciòmetres i pantalles LCD, fins a servosistemes. L'elecció de la plataforma és per la seua senzillesa i economia. Els perifèrics escollits són aquells que, molt probablement, podríem trobar en els exemples citats: en una màquina de venda automàtica hi ha botons que seleccionen begudes; hi ha servosistemes que desplacen els productes fins que cauen al dispensador; hi ha una pantalla LCD en el qual apareix el preu i el producte seleccionat…


UPV
UPV
UPV


Theremin


De Termen a Tempest. Taller de tecnologies de la informació


Professorat: Carlos Hernández. Dep. de Comunicacions

La finalitat d'aquest taller és fer un recorregut per la història de l'ús de la tecnologia electrònica en la creació musical utilitzant com a punt de partida un theremin, considerat com el primer instrument musical electrònic de la història, i arribant fins als nostres dies.

El theremin, creat pel físic Lev Termen l'any 1919, fa ús de conceptes propis del camp de les telecomunicacions, com ara antenes, camps magnètics, resistències, mescladors, etc., per produir un so. El theremin pertany al grup d'instruments musicals que es toca sense tocar-lo. És a dir, acostant les mans a les seues dues antenes, o allunyant-les-en, és possible modificar la freqüència del so generat o de la nota que s'emet, així com l'amplitud o el volum corresponents.

Durant el taller s'analitza com van ser els inicis de l'electrònica d'estat sòlid, que va prendre el lloc de l'electrònica basada en les vàlvules al buit, i va fer possible la reducció en grandària, pes, consum i cost dels equips de l'època. Serà curiós comprovar que molts dels principis en què es basa el funcionament d'aquests nous equips els van postular matemàtics, físics, químics i fins i tot filòsofs dels segles XVIII i XIX.


UPV
UPV
UPV


Ciència de dades


Pregunta a les dades, ells tenen la resposta. Taller de ciència de dades


Professorat: María José Ramírez i Lidia Contreras. Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Ciència de dades és el terme usat per a referir-nos a la disciplina que s'ocupa d'explorar i analitzar dades de diferents fonts: dades de mòbils, sensors de la web, mitjans socials, imatges, bases de dades, etc. L'objectiu d'aquest taller és introduir l'alumnat en l'anàlisi de dades, presentant els diferents processos i etapes que se segueixen en un projecte de ciència de dades a través de diversos casos pràctics.

En aquest taller s'utilitzen dues eines de programari lliure. En primer lloc, Tableau Public, per a visualitzar de forma senzilla les dades, i respondre i generar noves preguntes a partir de diferents tipus de gràfiques o mapes. I, en segon lloc, RapidMiner per a la neteja, l'anàlisi i el posterior ús de les dades. Aquesta eina, amb una senzilla interfície visual, introdueix l'alumnat en el món de la intel·ligència artificial i la ciència de dades d'una manera senzilla i intuïtiva, i proporciona nombrosos operadors per a realitzar el preprocessament de les dades, la visualització i la modelització.


UPV
UPV
UPV


Forces propulsives


Seguiment digital d'un coet. Taller de forces propulsives


Professorat: Jaime Riera i Ana Vidaurre. Dep. de Física Aplicada. Damián Ginestar. Dep. de Matemàtica Aplicada

La segona llei de Newton és el centre de tota anàlisi física, ja que estableix la relació existent entre les forces i els efectes. Com més gran és la força, més notable és l’efecte, i esperem que aquesta relació siga proporcional. No obstant això, no sempre és així, ja que tan sols ocorre quan les forces actuen sobre sistemes de massa constant. Quan no és així, els efectes són estranys. La importància d'aquest tipus de forces radica en el seu ús habitual com a base de qualsevol tecnologia: per a moure els molins de vent o impulsar un coet rumb als estels.

L'objectiu d'aquest taller és realitzar una modesta anàlisi d'aquestes forces propulsives. L'alumnat construirà un propulsor basat en un globus. Pretenem rescatar experiències lúdiques que tots hem tingut i transformar-les en experiments científics. Amb aquesta finalitat, facilitarem a l'alumnat una eina que, amb l’ajuda del propi mòbil, li permetrà realitzar l'anàlisi del moviment del propulsor. Es tracta del programari d'ús lliure Tracker, amb el qual podem realitzar el seguiment digital del sistema. Això donarà motiu per poder treballar un segon aspecte bàsic del taller: el fonament de les eines digitals que permeten quantificar i analitzar les imatges físiques.


UPV
UPV
UPV


Química


ConsCiènciaT divertintT. Taller de química


Professorat: Pascual Oña, Sonia Remiro i José Luis Jordá. Dep. de Química

A través d'aquest taller, l'alumnat aprèn química amb experiments senzills, lúdics i alhora molt didàctics. Podrà fer, per exemple, un volcà de lava casolà, experimentar amb pasta de dents per a elefants i amb flames de colors, o construir el seu propi indicador de pH casolà, entre altres activitats.

Una de les propostes és elaborar gel sec. Materials: matràs Erlemeyer, aigua, sabó, colorant (opcional) i gel sec. El gel sec és diòxid de carboni en estat sòlid. En afegir-lo a una mescla d'aigua i sabó, la diferència de temperatura farà que el gel sec allibere CO2 en estat gasós. A causa de l'acció del sabó es produiran moltes bombolles, que contindran a l’interior aquest diòxid de carboni i, en explotar-les manualment, es podrà observar el gas.


UPV
UPV
UPV


Retroinformàtica


Ordinadors de museu i videojoc clàssic. Taller de retroinformàtica


Professorat:Jorge González. Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Aquest taller és una proposta didàctica per a submergir-se totalment en el món i els usos informàtics dels primers ordinadors que van arribar a l'àmbit domèstic. Es concep com un taller introductori per a aprendre a programar que conclou amb un breu repàs a la història dels videojocs, que van ser clau en el desenvolupament de la informàtica.

En concret, l’alumnat manejarà microordinadors Amstrad CPC de la dècada dels 80 per a analitzar el funcionament d'una sèrie d'algorismes programats en llenguatge BASIC i sentir l'experiència de jugar a videojocs clàssics en equips tan diferents dels actuals.

Resulta curiós observar des de la distància com els fonaments de la programació a penes han canviat; fins i tot llenguatges com el nou i capdavanter Kotlin de Google tornen a patrons que semblaven oblidats i que en certa manera recorden a llenguatges com el BASIC.


UPV
UPV
UPV


Ponts


Gaudeix construint i aprenent sobre ponts. Taller de construcció


Professorat: Nacho Payá. Dep. d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil. Benjamín Torres. Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures

Amb aquest taller es pretén acostar a l'alumnat a l'Enginyeria Civil i descobrir-li el paper que juguen els ponts dins de la societat, així com des d'un vessant artístic. L'alumnat també ampliarà el seu coneixement sobre el comportament de les estructures.

Es formaran xicotets grups realitzant un prototip a escala amb espaguetis i pistoles de silicona. Una vegada construïts els ponts, es duu a terme un test de càrrega tenint en compte el pes del propi pont i el de les càrregues que se li van afegint. D'aquesta manera, l'alumnat avalua l'eficiència de cadascun dels ponts construïts.

Aquest taller, inspirat en un similar realitzat pel professor M. Schlaich a Berlín, fomenta el pensament crític, el treball en equip i obri una nova visió als participants sobre una estructura tan complexa i tan essencial com els ponts.


UPV
UPV
UPV


campus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
Universitat Politècnica de València © 2019
EMAS upv